Chov masného skotu Charolais

Plemeno Charolais je charakteristické velkou masnou užitkovostí, vysokými denními přírůstky, nízkým podílem loje a s tím spojenou žádaností na evropském trhu.

V současné době firma chová zhruba 500 kusů hovězího dobytka a z toho 220 ks matek. Chov se skládá z čistokrevného a užitkového stáda. Hlavním produktem čistokrevného stáda jsou plemenní býčci a plemenné jalovičky, určené k rozšíření čistokrevného chovu, případně k prodeji plemenných zvířat. Užitkové stádo je v převodném křízení do plemene Charolais a jeho hlavním současným produktem jsou zástavoví býčci, určení zpravidla na export. Firma jich ročně prodá kolem 150 ks.

Charolais je plemeno velkého tělesného rámce a celosvětově patří k největším a nejtěžším plemenům. Tomu odpovídá i silná kostra, schopná nést váhu těla při vysokých denních přírůstcích. Dále se vyznačuje klidnou povahou.  Chov probíhá celodenně na pastvinách zhruba 200 dní v roce.

 
+420 603 573 554