Lisování a svoz slámy

Sezona lisování slámy je v plném proudu.

Na letošní sezonu máme připravených 5 lisů na hranolové balíky Krone big pack 1290,  s výbavou na drcení slámy technologií PreeChop.

Jako novinku pro letošní sezonu uvádíme do provozu v pořadí již druhý lis vybavený akumulačním vozíkem Bale collect.
Díky tomuto zařízení umíme při lisování balíky na poli skládat "po trojcích". Výhodou tohoto řešení je výrazná úspora času při následné nakládce balíků na transportní prostředky a zároveň výrazně nižší "pojezděnost" pozemků při nakladce = nižší utužení půdy.
I z důvodu proměnlivého počasí během letošní sklizně je toto řešení při svozu balíků velkou pomocí.

Mikuláštík Jiří