NEW VREDO 2018

21.9 jsme uvedli do provozu nový stroj na aplikaci kejdy VREDO VT7028-3 model 2018.

Více technických informací o stroji naleznete na: 

https://www.jasno.eu/aplikace-digestatu-a-kejdy

Přikládáme pár fotografií z uvádění stroje do provozu.

Od svého předchůdce se liší spoustou drobných vylepšení směřujících především k zajištění maximální provozní spolehlivosti a životnosti stroje.

Nejpodstatnější změnou směřující k výraznému zvýšení výkonu celé aplikační linky je modifikace sacího rameno. Sací rameno je nově vybaveno odstředivým čerpadlem, které zvyšuje sací výkon až na 16 000 l/min.

Díky této úpravě je stroj schopen vysát 32 m3 digestátu nebo kejdy z návozní cisterny za cca 2:30 min. Oproti svému předchůdci tak zkracuje dobu přečerpávání o téměř 2 min. To v počtu 40 až 50 sacích cyklů během 12-ti hodinové směny známená výraznou úsporu času a zvýšení výkonu celé aplikační linky.  

Mikuláštík Jiří (ml)