Sklizeň technologií SHREDLAGE

Technologie známá pod značkou SHREDLAGE je novým způsobem zpracování kukuřičné siláže, který využívá stále více chovatelů mléčného skotu. Při tomto procesu je kukuřice nařezána na délku řezanky 26 až 30 mm.
Cílem tohoto postupu je silné zvýšení účinku strukturální vlákniny kukuřičné siláže v bachoru a zároveň vylepšení dostupnosti škrobů obsažených ve všech částech rostlin. To by mohlo vést k nárůstu výnosů mléka. Pro bachor příjemná struktura siláže zlepšuje také zdraví stáda.

Sklizeň technologií SHREDLAGE se v letošním roce setkala s velkým ohlasem a poptávkou ze strany chovatelů mléčného skotu. 
Pro sklizeň touto technologií jsme postavili kompletní sklizňovou linku. Na jejím začátku stála řezačka CLAAS Jaguar 870, vybavena řezacím bubnem V24 s tzv. půlnoži a originálním válcovým drtičem zrna SHREDLAGE.
Jelikož se jedná o zcela novou technologii, podobu výsledné řezanky a technologický postup jsme se snažili v maximální míře přizpůsobit požadavkům našich zákazníků.

Toto se nám dařilo, výsledná řezanka dosahovala požadované délky 26 až 30 mm, zrno dokonale rozdrcené a denní výkon linky dosahoval až 3000t/24hod. Celkově jsme touto technologií sklídili víc než 1000 ha silážní kukuřice.

S jistotou můžeme říci, že nyní umíme technologii SHREDLAGE našim zákazníkům nabídnout. Na to, jaký bude výsledný efekt z takto zpracované siláže, si ale budeme muset ještě chvíli počkat.

Ing. Jiří Mikuláštík (ml)