TV Zemědělec

V rámci odborných diskuzí se na TV Zemědělec potkali Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., z katedry zemědělských strojů technické fakulty ČZU v Praze a Ing. Jiří Kašpárek, vedoucí marketingu společnosti TATRA Truks. 

V rámci diskuze byla několikrát zmiňována i koncepce agrotruck dopravy společnosti JASNO.

Pokud máte zájem se na tuto problematiku podívat očima odborníků, můžete si diskuzi poslechnout na:

https://tvzemedelec.cz/srovnani-traktorove-a-automobilove-dopravy/

 

Ing. Jiří Mikuláštík (ml)