Návoz a aplikace digestátu a kejdy

Nabízíme profesionální službu v oblasti aplikace digestátu a kejdy s hodinovým výkonem na hranici 150 m3 vyaplikované a zapravené hmoty.

Návozní cisterny vybaveny vlastními sacími čerpadly.
Samochodné aplikátory vybaveny diskovými aplikátory Volmer (6,5 m nebo 9 m), aplikátorem BOMECH (vlečná bodka s přítlakem - 18 m), aplikátorem Zunhammer Glide-Fix (vlečná bodka s přítlakem - 12 m) a aplikátorem SLY Stripcat (strip-till pásové zpracování půdy - 8 řádků).

Cílem aplikační linky je ekonomicky, rychle a kvalitně zapravit digestát a kejdu s maximálním důrazem na šetrnost vzhledem k tlaku na půdu a pojezděnosti pozemku!!

Tlak na půdu závisí na zatížení a konstrukci pneumatik aplikátoru a návozních prostředků.

Pojezděnost pozemku je závislá především na pracovní šířce nářadí aplikátoru a počtu přejezdů k návozním cisternám. Čím menší je počet nasávacích cyklů na ha, tím šetrnější celý proces je. 

Samochodný aplikátor VREDO VT7028-3 (32m3)
3 nápravy, krabí chod, pneu 900/60 R42 s dofukováním = nízký tlak na půdu na cm2,

Samochodný aplikátor Holmer Terra Variant 585 (21m3)
2 nápravy, krabí chod, pneu 1050/50 R32

Dvojnásobný pracovní záběr = poloviční poježděná plocha při aplikaci,
Dvojnásobná kubatura aplikátoru = poloviční počet přejezdů k návozním cisternám.

Je také důležité v maximální míře využívat možnosti přečerpávání hmoty z návozních cisteren přímo ze silnice a eliminovat jejích jízdy po pozemcích. Tím lze také efektivně předejít následnému znečišťování komunikací.

Kubatury návozních prostředků sladěny s kubaturou aplikátoru.

Práce v 9 m a 12 m rastru - umíme vyjít vstříc i zákazníkům, kteří realizují polní práce v systému CTF.

Samochodné aplikátory vybaveny RTK navigací.

Uvedené parametry jsou hlavní filozofií této aplikační linky.

 

 
+420 603 144 911