Návoz a aplikace digestátu a kejdy

Nabízíme profesionální službu v oblasti aplikace digestátu a kejdy s hodinovým výkonem na hranici 150 m3 vyaplikované a zapravené hmoty, možností variabilní aplikace podle obsahu živin !!

Návozní cisterny vybaveny vlastními sacími čerpadly.
Samochodné aplikátory vybaveny diskovými aplikátory Volmer (6,5 m), bodkovými aplikátory BOMECH,  Zunhammer Glide-Fix (vlečná bodka s přítlakem - 12 m) a aplikátorem SLY Stripcat (strip-till pásové zpracování půdy, plečkování - 8 řádků).

Cílem aplikační linky je ekonomicky, rychle a kvalitně zapravit digestát a kejdu s maximálním důrazem na šetrnost vzhledem k tlaku na půdu a pojezděnosti pozemku!!

Tlak na půdu závisí na zatížení a konstrukci pneumatik aplikátoru a návozních prostředků.

Pojezděnost pozemku je závislá především na objemu a pracovní šířce nářadí aplikátoru a počtu přejezdů k návozním cisternám, důležitá je zkušenost, organizace práce v konkrétních podmínkách a využívání moderních technologií precizního zemědělství.

Samochodné aplikátory VERVAET Quad 550, HOLMER Terra Variant 650 (21m3)
2 nápravy, krabí chod, pneu 1050/50 R32

Důležité je v maximální míře využívat možnosti přečerpávání hmoty z návozních cisteren přímo ze silnice a eliminovat jízdy po pozemcích. Tím lze také efektivně předejít následnému znečišťování komunikací.

Kubatury návozních prostředků sladěny s kubaturou aplikátoru.

Práce v 12 m rastru - umíme vyjít vstříc i zákazníkům, kteří realizují polní práce v systému CTF.

Samochodné aplikátory vybaveny RTK navigací, NIR laboratoří HarvestLab výrobce John Deere

 
+420 603 144 911